представяне и контакти проекти и обекти градински център

 

ПРЕДСТАВЯНЕ

"ЖИРО-М" ЕООД е регистрирана и развива дейност в сферата на озеленяването от 2001 г. Фирмата разполага с квалифицирани работници, добра база и е в състояние при приемливи и гъвкави цени да извършва експедитивно и стриктно следните видове дейности и услуги:

проектиране, изграждане и поддържане на частни и общински обекти
   - публична и частна собственост;

интериорно озеленяване и поддържане;

доставка на бетонови и керамични съдове за екстериорно
   озеленяване с аранжирана декоративна храстова,
   цветна и др. растителност;

проектиране, изграждане и монтаж на архитектурни градински
   елементи (пейки, пергули, беседки, детски съоръжения и др.);

собствено оранжерийно производство и търговия на разнообразен
   декоративен дървесен, храстов и цветен посадъчен материал;

изготвяне експертизи и оценки по въпросите на паркоустройствената
   практика.

Това е предпоставка за успешно проектиране и изпълнение на обекти от местно и национално значение, както и на крупни частни проекти.

Фирмата разполага със собствен Градински център за предлагане и търговия на произведената декоративна растителност и цветя.

Към Градинския център "ЖИРО - М" ЕООД обособи производствен цех за изработка на паркова и градинска мебел, с цел предлагане и търговия с нея.

Заедно с Вас и с нашите професионални умения
да кажем "Добре дошла!" на зеленината,"Вън!" - на сивотата.

 

 

 
   Жиро-М © 2005. Дизайн и кодиране: orangevo.com, © 2005.